Tømrer og snedker virksomhed med egen tegnestue!
28 92 05 23

Hvad indeholder arkitekt ydelser?
Tegnestuens opgaver kan være små som store – Måske skal din garage hæves med nye spær og kommunen forlanger en tegning på projektet, vel at mærke, i korrekte målestoksforhold.
Det kan også være at i planlægger en tilbygning til huset, eller måske har i fundet den perfekte grund og skal have tegnet jeres helt nye drømme hus.
I alle tilfælde starter vi forløbet op på samme måde. Vi aftaler et opstartsmøde, hvor i kan besøge mig på tegnestuen, eller jeg kan komme til jer.
Bemærk ved sidstnævnte mulighed faktureres der for transport - Dette beløb trækker vi dog fra i prisen, såfremt i vælger at bruge os til opgaven.

  • Hvad er jeres behov?
  • Rådgivning omkring byggeprocessen
  • Vi skal have nogle gode idéer på bordet
  • Hvad har vi af muligheder?

Herfra skal i beslutte om i ønsker at bruge os som rådgivere og projekterende til jeres projekt, og vi afsætter en fast pris ud fra jeres ønsker.
Rådgivningsforløbet:
Skitseforslag:
I har brug for nogle ganske få skitse tegninger som opstart. Det er som udgangspunkt en plantegning og facadetegning. Her kan i få visualiseringen på plads, og det grundlæggende behov for antal rum, størrelse og placering. I kan også lege med eksempelvis placering af vinduer og lignende.
Bemærk et skitseforslag er ikke detaljeret nok til at få håndværker tilbud fra.

Der prissættes ud fra:
Tilbygning 50 – 100 m²            
Parcelhus  100 – 250 m²            

Myndighedsgodkendelse:
Kommunen har nogle minimumskrav, der forlanges før godkendelse. Der er typisk en byggeansøgning med tilhørende situationsplan, plantegning og facadetegning. Bygningens konstruktioner beskrives og der skal afsættes kotehøjder for bygningen samt udregnes korrekt bebyggelsesprocent. Ligeledes skal alle krav indenfor lokalplanen også være overholdt.
Et myndighedsprojekt kan tildels anvendes til at få realiseret opgaven og få tilbud fra håndværkere.

Der prissættes ud fra:
Ændring af småbygninger som garager og lignende    
Tilbygning 50 – 100 m² (inkl. 3D tegninger)        
Parcelhus 100 – 250 m² (inkl. 3D tegninger)        

Indretningsforslag:
Vi kan hjælpe med at få indretningen til at gå op. Der kan være mange spørgsmål som melder sig når man først er kommet igang. Hvordan placeres køkkenet mest praktisk? Er det en god ide med walk-in closet? Bliver badeværelset for trangt med et badekar?
Her får i 3D tegninger med, over de aktuelle rum forslag, så visualiseringen gøres så nem som muligt og det er muligt at bytte rundt på tingene inden det er for sent.

Der prissættes ud fra:
Indretningsforslag 1 – 3 rum, inkl. tilretning            
Indretningsforslag 4 – 6 rum, inkl. tilretning            

Hovedprojekt, detailprojektering og udbud:
Nu er i kommet så langt, at byggeprojektet er godkendt og i ønsker et komplet sæt detaljerede tegninger som håndværkerne kan bygge ud fra. Dette inkluderer nødvendige tegninger over følgende: Planer, facader, snit, beliggenhed og detaljer af konstruktioners sammenbygninger.
Der laves udførlige beskrivelser af konstruktioner og isoleringskrav, så håndværkerne kan afgive en så præcis pris som muligt.
Byggeriet udbydes typisk i en totalentreprise, hvor totalentreprenørerne har alle nødvendige fagentreprenørere med sig og forestår den daglige byggestyring, afholdelse af byggemøder samt har ansvaret for sikkerhed på byggepladsen.

Der prissættes ud fra:
Tilbygning 50 – 100 m²            
Parcelhus 100 – 250 m²            

Tilsyn på byggepladsen:
Ønsker i et eksternt tilsyn på byggepladsen, hjælper vi også gerne til her. Et tilsyn kan sammenlignes med en kvalitetskontrol af det udførte arbejde under byggeprocessen. Det er i teorien ikke nødvendigt med et bygge tilsyn, men det kan være med til at give ro i maven og dukker der problem stillinger op, som der skal tages stilling til, kan det være en fordel at have et ekstra sæt øjne på, så man er sikker på at den rigtige beslutning bliver truffet.

Der prissættes ud fra:
Tilbygning 50 – 100 m

Parcelhus 100 – 250 m²

Det med småt:

  • Hvis der ikke findes tegningsmateriale på den eksisterende bygning, er det nødvendigt med en opmåling på stedet. Dette takseres iht. forbrug af tid + transport til 700 kr. i timen inkl. moms.   
  • Vurderes det at kunden har særlige ønsker eller særligt behov for revideringer på projektet, takseres dette iht. forbrug af tid til 700 kr. i timen inkl. moms.
  • Vurderes det at opgaven kræver et ingeniør projekt på tekniske installationer eller bærende konstruktioner skal der indhentes pris fra en godkendt ingeniør.